Välkommen!

Mitt namn är Jeanette Dalla-Santa och jag har arbetat med ledarskap och som massageterapeut i många år. Genom mina arbeten fick jag ofta ta del av personers tankar kring välmående, deras problem gällande relationer, och ångest. Mitt fokus som ledare var på att utveckla mina medarbetare genom situationsanpassat ledarskap och individuell coachning samt coachning i grupp.

Jag har alltid arbetat med människor och valde att utbilda mig till Diplomerad Samtalscoach för att kunna nå ut till fler personer som är i behov av en förbättring i sitt liv. Jag brinner för att hjälpa framförallt kvinnor att stärka sin självkänsla och hitta sin inre trygghet och inte ge upp att vara sig själva.

Jag är Diplomerad Massageterapeut sedan 2006 och det jag har märkt med de flesta klienter är att det kroppsliga och det mentala är sammankopplade i mångt och mycket. Mår man inte bra fysiskt så påverkas det mentala och mår man inte bra mentalt påverkas det fysiska. Jag har valt att kombinera samtal med massagebehandling, då jag har uppmärksammat att det ger märkbara resultat relativt omgående för klienten. En annan faktor för ett lyckat resultat är att hitta en balans mellan samtal och massage och anpassa det för varje enskild individs olika behov.

Min tidigare erfarenhet av att ha levt i ett destruktivt äktenskap, har fått mig att se över mig själv och mitt liv. Vem är jag och vem vill jag vara är frågor som har varit återkommande i olika skeden i livet.

Jag tror att personlig utveckling och att hitta nya vägar för att nå sin fulla potential som människa kan leda till en bra tillvaro och möjligheten till att leva livet fullt ut. Min övertygelse är att livet kan ge oss mycket mer om vi lyssnar inåt, på de behoven som vi har både fysiskt och mentalt.

Min vision är att bidra till personers fortsatta utveckling, oavsett vart du än befinner dig i livet. Jag erbjuder alla en möjlighet att förbättra sitt välmående och uppleva en rikare vardag genom personlig utveckling.

Om det skulle finnas behov pratar jag Spanska flytande.

Varmt Välkomna!

Kontakta mig här